interpretador


interpretador
interpretador, ra (Del lat. interpretātor, -ōris).
1. adj. Que interpreta. U. t. c. s.)
2. ant. traductor. Era u. t. c. s.)

Diccionario de la lengua española. 2015.