poliandria


poliandria
poliandria (De poli-1 y el gr. ἀνήρ, ἀνδρός, varón).
1. f. Estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres.
2. Bot. Condición de la flor que tiene muchos estambres.

Diccionario de la lengua española. 2015.

Mira otros diccionarios:

  • Poliandria — Saltar a navegación, búsqueda Poliandria (del griego polýs: muchos y andrós: hombre). Condición infrecuente (al menos en tiempos históricos), análoga a la poliginia, en la cual una sola mujer puede estar al mismo tiempo en matrimonio con varios… …   Wikipedia Español

  • poliandria — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}związek małżeński jednej kobiety z wieloma mężczyznami; wielomęstwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poliandria panuje do dziś wśród niektórych plemion… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poliandria — /polian dria/ s.f. [comp. di poli e andria ; cfr. gr. polýandros, che ha molti sposi ]. 1. (etnol.) [matrimonio plurimo di una donna con più uomini] ▶◀ ⇑ poligamia. ⇓ bigamia. ◀▶ monogamia. ‖ poliginia. 2. (etol.) [tendenza delle femmine di una… …   Enciclopedia Italiana

  • poliandria — s. f. 1. Estado de poliandra. 2.  [Botânica] Uma das classes de vegetais no sistema de Lineu …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Poliandria — ► sustantivo femenino 1 ANTROPOLOGÍA Estado de la mujer casada con dos o más hombres al mismo tiempo. 2 BOTÁNICA Condición de la flor que tiene muchos estambres. 3 ZOOLOGÍA Condición de la hembra que convive con varios machos. * * * poliandria… …   Enciclopedia Universal

  • poliandria — po·li·an·drì·a s.f. 1. TS etnol. unione coniugale di una donna con più uomini, legittima presso alcune popolazioni primitive 2a. TS etol. tendenza delle femmine di una specie ad accoppiarsi con più di un maschio nel corso di un unica stagione… …   Dizionario italiano

  • poliandria — {{#}}{{LM P30881}}{{〓}} {{[}}poliandria{{]}} ‹po·lian·dria› {{《}}▍ s.f.{{》}} {{<}}1{{>}} Estado o situación de la mujer que tiene varios maridos a la vez. {{<}}2{{>}} {{♂}}En botánica,{{♀}} presencia de muchos estambres en una misma flor.… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • poliàndria — po|li|àn|dri|a Mot Esdrúixol Nom femení …   Diccionari Català-Català

  • poliandria — {{hw}}{{poliandria}}{{/hw}}s. f. Istituzione sociale per cui una donna ha contemporaneamente più mariti; CONTR. Poliginia; CONFR. Poligamia …   Enciclopedia di italiano

  • poliandria — pl.f. poliandrie …   Dizionario dei sinonimi e contrari